Extra Containercapaciteit Antwerpen - Bufferroute

Bufferroute

In de toekomst komt er een ononderbroken buffer langs de hele westelijke zijde van de Waaslandhaven, in de vorm van een dijk met beplanting. 
De dijk loopt vanaf de Watermolendijk in Verrebroek, langs Drijdijk, Putten Weiden en Putten Hoog tot aan de Schelde bij Doel. Op de kaart hiernaast zie je de buffer als rode lijn tussen haven en polders.

Van 17 december 2020 tot en met 3 januari 2021 kon iedereen deelnemen aan de Bufferroute. Dit was een initiatief vanuit het complex project extra containercapaciteit haven Antwerpen, in samenspraak met de gemeente Beveren. 
Met de Bufferroute wilden we de omwonenden en geïnteresseerden goed informeren over de manier waarop we de bufferdijk willen aanleggen en peilden we naar meningen en visies voor de inrichting van de dijk. 
We ontvingen heel wat reacties die ondertussen verwerkt werden in een antwoordennota. U kan deze nota hier downloaden.

Met die suggesties gingen de initiatiefnemers aan de slag om hun plannen bij te sturen en meer in detail uit te werken.
In het najaar van 2021 leggen we de verder uitgewerkte concepten aan de omwonenden en geïnteresseerden voor. Dan krijgen ze opnieuw de kans om de voorstellen verder mee vorm te geven.

Footer - ECA