Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien. 

Op deze website vindt u alle beschikbare informatie over hoe we dit complexe project aanpakken.

kaart-1-1.png
kaart-1-2.png
kaart-2-1.png
kaart-2-2.png
kaart-2-3.png
kaart-2-4.png
kaart-3-1.png
kaart-3-2.png
kaart-3-3.png
kaart-4-1.png
kaart-4-2.png
kaart-4-3.png
kaart-5-1.png
kaart-5-2.png
kaart-5-3.png
kaart-5-4.png
kaart-6-1.png
kaart-6-2.png
kaart-6-3.png
kaart-6-4.png
kaart-6-5.png
kaart-7.png
kaart-8-1.png
kaart-8-2.png

Klik op de figuur voor meer informatie

 

Het havengebied Antwerpen vormt een belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie en creëert met zijn unieke schaal meer welvaart en meer werk voor heel Vlaanderen. 

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien.

Er komen extra terminals binnen het gebied dat als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen voor logistiek ontwikkeld, nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart voorzien. Hierbij gaat veel aandacht naar het voorkomen en milderen van de impact op de omgeving.

Dit project krijgt vorm volgens de procedure 'complexe projecten'. Streefdoel is om binnen een aanvaardbare termijn en via gericht overleg met alle betrokkenen tot de beste combinatie van de verschillende doelstellingen te komen. Om dit te bereiken, zetten de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever hier samen de schouders onder.

Footer - ECA