Publieke raadpleging Tussennota

  • 10 juli 2018

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 loopt de publieke consultatieronde over de tussennota waarin een bijkomend alternatief wordt voorgesteld.  Eerder, in het afgelopen jaar, werd uitgebreid onderzoek gevoerd naar acht mogelijke alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit. 

Bevoegde overheid: Vlaamse overheid

Doelstelling: De Vlaamse overheid zoekt bijkomende mogelijkheden voor de behandeling van containers in het Havengebied Antwerpen. Parallel hiermee bekijkt men hoe logistiek-industriële gronden ontwikkeld kunnen worden en op welke manier het verkeer via de weg, het water en het spoor op het hoofdwegennet kan aantakken.

Grondgebied: stad Antwerpen, gemeente Beveren, gemeente Sint Gillis Waas, gemeente Stabroek, gemeente Zwijndrecht.

Waarom een raadpleging?
In het afgelopen jaar werd uitgebreid onderzoek gevoerd naar acht mogelijke alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit.
De tussennota heeft als doel, onderbouwd door de ontwerp-resultaten van het geïntegreerd onderzoek, een bijkomend alternatief voor te stellen dat uit een andere combinatie van bouwstenen is samengesteld dan de acht tot op heden onderzochte alternatieven. Verder wordt in de tussennota ook aangegeven hoe de acht onderzochte alternatieven zijn samengesteld, op welke detailpunten de methodologie van het te voeren onderzoek wordt scherp gesteld en welk bijkomend onderzoek er wordt gepland.

De tussennota is tijdens de openingsuren van de loketten te raadplegen in:

  • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
  • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
  • Dienst Milieu, Gravendreef 5,  9120 Beveren
  • Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving, Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
  • Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
  • Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

en op de volgende websites:

De raadpleging loopt van 10/07 tot en met 19/08/2018.

Opmerkingen kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 19/08/2018.

Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs of stuur hem aangetekend naar één van bovenstaande adressen of naar Reginald Loyen, Afdeling Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 2, bus 2, 1000 Brussel.

Of mail naar eca@mow.vlaanderen.be.