RAADPLEGING - Tussennota voor Containercluster Linkerscheldeoever als onderdeel van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)'

  • 5 mei 2021

Van 5 mei tot en met 4 juni 2021 - Complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (ECA)

 

Bevoegde overheid:

Havenbedrijf Antwerpen (trekker), Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maatschappij Linkerscheldeoever

Doelstelling: 

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit ECA definitief vast. Hiermee wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien. 

Deze publieke raadpleging heeft betrekking op een Tussennota voor de Containercluster Linkerscheldeoever. Deze Tussennota brengt elementen aan die nog niet waren opgenomen in de projectonderzoeksnota's van Containercluster Linkerscheldeoever en Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven maar die het gevolg zijn van inspraak en adviezen. 

In deze Tussennota komen volgende elementen aan bod: 

  • Voorstelling van een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok binnen de ruimtelijke en conceptuele grenzen vastgelegd in het voorkeursbesluit ECA. 
  • Onderzoek hoe de effecten van een toenemende containerafhandeling na 2030 kunnen passen binnen de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake klimaat, milieu en mobiliteit.
  • Mogelijke locatievarianten voor de spoorbundel.

Grondgebied:

Gemeenten Beveren en Zwijndrecht. 

Waar kan u de Tussennota voor Containercluster Linkerscheldeoever inkijken?

U kan de Tussennota raadplegen op de website cpeca.be of na afspraak tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen:

  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Gravenplein 8, 9120 Beveren (afspraak via tel: 03 750 15 11)
  • Dienst Leefomgeving, Gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht (afspraak via tel. 0800 99 604)
  • Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (afspraak via eca@portofantwerp.com)
  • Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen 

De raadpleging loopt van 5 mei tot en met 4 juni 2021.

Hoe reageren tijdens de publieke raadpleging?

Opmerkingen kan u tot uiterlijk 4 juni 2021 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.