Verbond LSO

Op 20 april 2022 ondertekenden 13 partijen het "Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever".

Er is consensus over het volgende:

 • Er komt een project zoals voorzien in het voorkeursbesluit 'extra containercapaciteit haven Antwerpen', waaronder een Tweede Getijdendok, dat continu operationeel kan zijn, 7 dagen per week en 24 uur dag;
 • Doel blijft bestaan en krijgt een toekomstperspectief met verscheidene functies, waaronder wonen;
 • Er komen maatregelen om:
  • de leefbaarheid van de landbouw op LSO te verhogen;
  • het landschap en erfgoed in Doel en omliggende polders te waarderen;
  • de havenexploitatie te bufferen ten opzichte van de omliggende polders;
  • te voldoen aan de compensatie- en instandhoudingsverplichtingen voor natuur;
  • op specifieke plaatsen in de polders woonkernen te behouden en de leefbaarheid in Doel en de polders te verbeteren.

Hiermee verklaren alle partijen zich akkoord.
 

Verbond LSO - logos

 

2022-04-20 Verbond LSO - ondertekening
Footer - ECA