Peer reviews online

  • 23 maart 2018

Van in de verkenningsfase van het complex project stelden verschillende partijen voor om externe expertise bij het onderzoek te betrekken. Tijdens de publieke raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota werd deze vraag herhaald. Een aantal academici traden daarom op de vraag van actiegroepen en burgerbewegingen tot het actorenoverleg toe. Met het oog op de kwaliteit van het onderzoek bestelden we zelf meerdere peer reviews, al zijn we er van overtuigd dat de auteurs van de onderzoeksrapporten in alle onafhankelijkheid en objectiviteit werken.

  • Voor het ontwerprapport van het S-MER voerde Antea Group een evaluatie uit. De focus lag op de vraag of de methodieken en significantiekaders gebruikt in de effectbeoordeling in het S-MER adequaat zijn en toelaten dat het S-MER in voldoende mate kan bijdragen aan de latere keuze van een voorkeursalternatief. U kunt de resultaten van deze peer review nalezen via deze link. De reactie van de MER-deskundigen op deze peer review leest u hier.
     
  • Drewry Maritime Advisors nam de resultaten van het operationaliteitsonderzoek onder de loep. De resultaten kunt u hier dowloaden.
     
  • De KULeuven onderwierp de strategische MKBA aan een peer review. Via deze link kunt u het document nalezen.