Nieuws

  • 14 februari 2018

Verder studietraject

Na de vele discussies en gesprekrondes tijdens het Actorenoverleg het afgelopen jaar werd duidelijk dat geen enkel alternatief over de volledige lijn kan bekoren.
  • 7 juli 2017

Opnieuw grote opkomst voor actorenoverleg 6 juli 2017

Op 6 juli 2017 organiseerden we een actorenoverleg in het Sluisgebouw van Kallo. ’s Namiddags kregen de leden de kans om de werking van containerterminals aan het Deurganckdok van dichtbij te bekijken in het Sluisgebouw aan de Kieldrechtsluis.
  • 19 april 2017

Grote opkomst op actorenoverleg 18 april 2017

Op 18 april 2017 vond een druk bijgewoond actorenoverleg plaats in het Sluisgebouw van Kallo. De deelnemers kregen uitleg over:
  • 17 januari 2018

Resultaten geïntegreerd onderzoek CP ECA beschikbaar

De resultaten van het geïntegreerd onderzoek van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' zijn beschikbaar. U kunt ze downloaden via deze linken:
  • 4 juli 2017

Verslag en presentatie high-level workshop rol Zeebrugge

Op 9 juni 2017 vond een high level workshop plaats over de rol van Zeebrugge in het geïntegreerd onderzoek van het CP ECA. 
  • 6 april 2017

Perstekst: Alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen gekend

Om de verwachte groei in het havengebied Antwerpen tot 2030 op te vangen en zo de werkgelegenheid en de welvaart te ondersteunen, zoekt de Vlaamse overheid mogelijkheden voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. 
  • 13 oktober 2017

Actorenoverleg 11 oktober 2017

Op 11 oktober 2017 vond een actorenoverleg plaats in 't Elzenveld (Antwerpen). 
  • 15 juni 2017

Verslag actorenoverleg 17 mei 2017

Op 17 mei 2017 vond een vergadering van het actorenoverleg plaats.  De deelnemers kregen uitleg over de watermodelleringen, het operationaliteitsonderzoek en het nautisch onderzoek.
  • 16 januari 2017

Verslag druk bijgewoond actorenoverleg

Op 14 december 2016 vond een vergadering van het actorenoverleg plaats bij de start van de publieke consultatieronde over de alternatievenonderzoeksnota (AON) van het complex project ECA.
Home_carrousel